ST031 น้ำยาลบคำผิด Pentel ZL102 -W ขนาด 4.2 มล. (แบบขวด)

59.00 ฿

ปากกาลบคำผิด ชนิดหัวเข็ม หัวปากกา Metal Tip ช่วยให้นํ้ายาไหลได้ดี ไม่อุดตัน รูปแบบขวด ขนาดเหมาะมือ กะทัดรัจำนวน 1 ขวด หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

ปากกาลบคำผิด ชนิดหัวเข็ม หัวปากกา Metal Tip ช่วยให้นํ้ายาไหลได้ดี ไม่อุดตัน รูปแบบขวด ขนาดเหมาะมือ กะทัดรัจำนวน 1 ขวด หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%