ST020 ปากกานิจิ NIJI STYLIST ขนาดหัว 5.0 สี ดำ,น้ำเงิน

15.00 ฿

ปากกาประดิษฐ์อักษรของNiji

มีหัวขนาด 5.0 สีน้ำเงิน,สีดำ

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

#ปากกา #niji #เครื่องเขียน #อุปกรณ์สำนักงาน #ssp #เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์

Description

ปากกาประดิษฐ์อักษรของNiji

มีหัวขนาด 5.0 สีน้ำเงิน,สีดำ

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

#ปากกา #niji #เครื่องเขียน #อุปกรณ์สำนักงาน #ssp #เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์