SB100 เครื่องตรวจธนบัตร พร้อมหลอดไฟยาว 8” จำนวน 2 หลอด T5/6W

1,960.00 ฿

ตรวจเนื้อธนาบัตรด้วย UV แบบสว่างพิเศษ ขนาด 6″ จำนวน 2หลอด T5/6W หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%