SB098 ถ่านชาร์ Sony AAA 800 mah (2 ก้อน)

390.00 ฿

เหมาะสำหรับทุกการใช้งาน เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องบันทึกเสียง, ของเล่น, รีโมทคอนโทรลและวิทยุ แบตเตอร์รี่ชนิดชาร์จซ้ำได้,นำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง,แบตตอรี่ของโซนี่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

เหมาะสำหรับทุกการใช้งาน เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องบันทึกเสียง, ของเล่น, รีโมทคอนโทรลและวิทยุ แบตเตอร์รี่ชนิดชาร์จซ้ำได้,นำกลับมาใช้งานได้หลายครั้ง,แบตตอรี่ของโซนี่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%