SB087 ไส้ดินสอกด 0.5 Pilot MULTI-X (12ไส้/หลอด)

25.00 ฿

ไส้ดินสอ แข็งแรง ไม่หักง่าย สำหรับดินสอกดทุกรูปแบบที่รองรับขนาดไส้ตามที่กำหนด ความเข้มไส้ดินสอ HB ขนาดไส้ดินสอ 0.5 มม ความยาวไส้ดินสอ 60 มม. บรรจุ 12 ไส้ / หลอด • จำนวน 1 หลอด หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

ไส้ดินสอ แข็งแรง ไม่หักง่าย สำหรับดินสอกดทุกรูปแบบที่รองรับขนาดไส้ตามที่กำหนด ความเข้มไส้ดินสอ HB ขนาดไส้ดินสอ 0.5 มม ความยาวไส้ดินสอ 60 มม. บรรจุ 12 ไส้ / หลอด • จำนวน 1 หลอด หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%