SB073 ลวดเย็บกระดาษตราม้า NO.3-1M (24/6) (24/กล่อง)

330.00 ฿

ผลิตจากเส้นลวด แข็งแรงไม่เป็นสนิม ไม่หักเวลาใช้งาน เจาะได้ลึก เย็บได้หนา นุ่มกว่า ทุกตัวได้มาตรฐาน เย็บกระดาษได้หนา : 20-30 แผ่น (80 แกรม) หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

ผลิตจากเส้นลวด แข็งแรงไม่เป็นสนิม ไม่หักเวลาใช้งาน เจาะได้ลึก เย็บได้หนา นุ่มกว่า ทุกตัวได้มาตรฐาน เย็บกระดาษได้หนา : 20-30 แผ่น (80 แกรม) หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%