SB055 ตรายางตัวเลข 8 หลัก นานมี ขนาด 4 mm

70.00 ฿

โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรง ทนทานสูง ตัวเลื่อนปรับวันที่ลื่นไหล สะดวก รวดเร็วตลอดการใช้งาน ตัวเลข 6 หลัก ใช้งานร่วมกับหมึกประทับตราทั่วไป ขนาดอักษร (สูง) : 4 มม. หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

โครงสร้างเหล็กชุบโครเมียม แข็งแรง ทนทานสูง ตัวเลื่อนปรับวันที่ลื่นไหล สะดวก รวดเร็วตลอดการใช้งาน ตัวเลข 6 หลัก ใช้งานร่วมกับหมึกประทับตราทั่วไป ขนาดอักษร (สูง) : 4 มม. หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%