SB037 คลิบดำ เบอร์ 113 ตราม้า ขนาด 15 mm (12ตัว/กล่อง)

28.00 ฿

คลิปดำ 2 ขา สำหรับหนีบกระดาษและเอกสารต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการรวบรวมเอกสาร บรรจุ 12 ตัว/กล่องเล็ก 1 กุรุส = 12 กล่องเล็ก หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

คลิปดำ 2 ขา สำหรับหนีบกระดาษและเอกสารต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการรวบรวมเอกสาร บรรจุ 12 ตัว/กล่องเล็ก 1 กุรุส = 12 กล่องเล็ก หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%