คลิบดำ เบอร์ 110 ตราม้า ขนาด 1 ¼” 32 mm (12ตัว/กล่อง)

38.00 ฿

คลิปดำ 2 ขา สำหรับหนีบกระดาษและเอกสารต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการรวบรวมเอกสาร บรรจุ 12 ตัว/กล่องเล็ก

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%