SB019 เครื่องเจาะกระดาษ ตราม้า H-700

ผลิตจากโลหะ คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีความทนทานสูง เหล็กเจาะ เจาะกระดาษได้ 2 รู เจาะง่าย สม่ำเสมอทุกแผ่น เจาะกระดาษหนา : 27 แผ่น (80 แกรม) หรือ 40 แผ่น (70 แกรม) หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

ผลิตจากโลหะ คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีความทนทานสูง เหล็กเจาะ เจาะกระดาษได้ 2 รู เจาะง่าย สม่ำเสมอทุกแผ่น เจาะกระดาษหนา : 27 แผ่น (80 แกรม) หรือ 40 แผ่น (70 แกรม) หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%