SB017 เครื่องเจาะกระดาษ Delta

ผลิตจากเหล็กหล่อ แข็งแรง ทนทานสูง เคลือบสี ไม่เป็นสนิม เหล็กเจาะ เจาะกระดาษได้ 2 รู เจาะง่าย สม่ำเสมอทุกแผ่น เจาะกระดาษหนา : 50 แผ่น (70 แกรม) เส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เจาะ : 6 มม. หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

ผลิตจากเหล็กหล่อ แข็งแรง ทนทานสูง เคลือบสี ไม่เป็นสนิม เหล็กเจาะ เจาะกระดาษได้ 2 รู เจาะง่าย สม่ำเสมอทุกแผ่น เจาะกระดาษหนา : 50 แผ่น (70 แกรม) เส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่เจาะ : 6 มม. หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%