Shop

Home ผลิตภัณฑ์กระดาษ PP039 สมุดปกอ่อน เม็งฮั้ว 9/40 แผ่น

PP039 สมุดปกอ่อน เม็งฮั้ว 9/40 แผ่น

15.00 ฿

ปกกระดาษอ่อน เนื้อกระดาษสีขาว เขียนลื่น เขียนได้นานต่อเนื่อง เส้นบรรทัด ช่วยจัดระเบียบการเขียนให้เรียบร้อย เหมาะสำหรับเขียนหรือจดบันทึกต่าง ๆ หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

ปกกระดาษอ่อน เนื้อกระดาษสีขาว เขียนลื่น เขียนได้นานต่อเนื่อง เส้นบรรทัด ช่วยจัดระเบียบการเขียนให้เรียบร้อย เหมาะสำหรับเขียนหรือจดบันทึกต่าง ๆ หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%