PP031 ป้ายสติกเกอร์ อเนกประสงค์ ตราม้า A16 50×100 mm

35.00 ฿

เหมาะสำหรับติดป้ายราคา บันทึกข้อความ ป้ายฉลากห้องแลป เนื้อกาวเหนียวติดแน่น เนื้อสติกเกอร์ชนิดสีขาว ผิวด้าน หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

เหมาะสำหรับติดป้ายราคา บันทึกข้อความ ป้ายฉลากห้องแลป เนื้อกาวเหนียวติดแน่น เนื้อสติกเกอร์ชนิดสีขาว ผิวด้าน หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%