PP024 กระดาษโน้ตมีกาว ตราช้าง 1.5″x3″

สามารถติดได้กับหลายพื้นผิว มีความเหนียว แน่น สามารถลอกออก และติดซ้ำได้หลายครั้ง ขนาดกะทัดรัด มี 2 สีในก้อนเดียว ขนาดการใช้งานปริมาณมาก แต่ประหยัดมากขึ้น หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

สามารถติดได้กับหลายพื้นผิว มีความเหนียว แน่น สามารถลอกออก และติดซ้ำได้หลายครั้ง ขนาดกะทัดรัด มี 2 สีในก้อนเดียว ขนาดการใช้งานปริมาณมาก แต่ประหยัดมากขึ้น หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%