PP019 กระดาษยาว F14 80g Double A (500แผ่น/รีม)

180.00 ฿

เนื้อกระดาษขาวสว่างช่วยขับผลงานให้โดดเด่น ห่อด้วยกระดาษเคลือบมัน ป้องกันความชื้นจากภายนอก เหมาะกับทั้งานพิมพ์และงานถ่ายเอกสาร หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

เนื้อกระดาษขาวสว่างช่วยขับผลงานให้โดดเด่น ห่อด้วยกระดาษเคลือบมัน ป้องกันความชื้นจากภายนอก เหมาะกับทั้งานพิมพ์และงานถ่ายเอกสาร หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%