PP010 กระดาษเทอมอลล์ 57 X 200 (บรรจุกล่องละ 6 ม้วน)

กระดาษความร้อน สำหรับตู้อัตโนมัติตู้ขายสินค้าอัตโนมัติลานจอดรถอัตโนมัติบัตรเติมเงิน อัตโนมัติตู้คีออสต่างๆ หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

กระดาษความร้อน สำหรับตู้อัตโนมัติตู้ขายสินค้าอัตโนมัติลานจอดรถอัตโนมัติบัตรเติมเงิน อัตโนมัติตู้คีออสต่างๆ หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%