DF024 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ตราช้าง 774 A4 เติมไส้ได้ มีไส้ให้20ซอง

120.00 ฿

ซองอเนกประสงค์ ช่วยถนอมเอกสาร และใช้นำเสนอผลงานให้กับลูกค้า สามารถเติมซองอเนกประสงค์ชนิดรีฟิลล์ได้ หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

ซองอเนกประสงค์ ช่วยถนอมเอกสาร และใช้นำเสนอผลงานให้กับลูกค้า สามารถเติมซองอเนกประสงค์ชนิดรีฟิลล์ได้ หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%