CT024 หนังยาง วงใหญ่ ตราKK (ครึ่งกิโล /ถุง)

105.00 ฿

ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ เนื้อยางเหนียว ทน ยืดหยุ่นได้ดี ใช้สำหรับรัดสินค้าทุกชนิด หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ เนื้อยางเหนียว ทน ยืดหยุ่นได้ดี ใช้สำหรับรัดสินค้าทุกชนิด หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%