CT023 หนังยาง วงเล็ก ตราKK (ครึ่งกิโล /ถุง)

105.00 ฿

ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ เนื้อยางเหนียว รัด หรือรวบสิ่งของได้อย่างสะดวก สำหรับรัดถุงแกง ข้าวแกง ข้าวกล่อง หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ เนื้อยางเหนียว รัด หรือรวบสิ่งของได้อย่างสะดวก สำหรับรัดถุงแกง ข้าวแกง ข้าวกล่อง หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%