CT017 ถุงพลาสติก ชนิดหนา 16×24

140.00 ฿

เป็นถุงที่มีความแข็งแรง เหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย และยืดหยุ่นในระดับหนึง  หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%