CT010 ถุงพลาสติก ชนิดใส 18×20

75.00 ฿

ถุงพลาสติกใส สำหรับจัดเก็บสิ่งของให้ปราศจากฝุ่น หรือใช้งานอเนกประสงค์ สีโปร่งใส หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

ถุงพลาสติกใส สำหรับจัดเก็บสิ่งของให้ปราศจากฝุ่น หรือใช้งานอเนกประสงค์ สีโปร่งใส หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%