CT008 ถุงพลาสติก ชนิดใส 10×15

75.00 ฿

ถุงพลาสติกใส ใช้บรรจุอาหารได้ ใส่ของร้อนได้ สำหรับจัดเก็บสิ่งของให้ปราศจากฝุ่น หรือใช้งานอเนกประสงค์ สีโปร่งใส หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

ถุงพลาสติกใส ใช้บรรจุอาหารได้ ใส่ของร้อนได้ สำหรับจัดเก็บสิ่งของให้ปราศจากฝุ่น หรือใช้งานอเนกประสงค์ สีโปร่งใส หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%