CT004 แก้วน้ำพลาสติก 4 ออนซ์ (2,000ใบ/กล่อง)

1,100.00 ฿

หมาะสำหรับใส่ ไอศกรีม เครื่องดื่มเย็น/แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธีผลิตตามมาตรฐานปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

หมาะสำหรับใส่ ไอศกรีม เครื่องดื่มเย็น/แช่แข็ง ผ่านกรรมวิธีผลิตตามมาตรฐานปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%