เครื่องคิดเลข 12 หลัก Canon LS-120Hi (เครื่องเล็ก)

470.00 ฿

เครื่องคำนวณ แบบตั้งโต๊ะขนาดกลาง จอภาพลาดเอียด จอ LCD แสดงตัวเลข 12 หลัก ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้งแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Description

เครื่องคำนวณ แบบตั้งโต๊ะขนาดกลาง จอภาพลาดเอียด จอ LCD แสดงตัวเลข 12 หลัก ใช้พลังงาน 2 ระบบ ทั้งแสงอาทิตย์ และแบตเตอรี่

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%