เข็มเย็บกระสอบ,เย็บสลิป

37.00 ฿

เข็มเย็บกระสอบ เย็บปากถุง (เย็บได้ทั้ง กระสอบป่าน กระสอบพลาสติก) เย็บสลิป หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%