อินเด็กซ์ 10 หยัก กระดาษ ตราช้าง 310

35.00 ฿

จัดเก็บเอกสารได้มากถึง 10 หมวดหมู่ สีสันสดใส แยกหมวดได้ชัดเจน ใบปะหน้ามีเทปใส Dura Strip กันขาด เพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้คั่นเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย และรวดเร็ว หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

จัดเก็บเอกสารได้มากถึง 10 หมวดหมู่ สีสันสดใส แยกหมวดได้ชัดเจน ใบปะหน้ามีเทปใส Dura Strip กันขาด เพื่อยืดอายุการใช้งาน ใช้คั่นเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย และรวดเร็ว หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%