สักหลาดซับหมึก 10 หลัก SSP

40.00 ฿

แผ่นซับเป็นแบบใยสังเคราะห์คุณภาพสูง สามารถกักเก็บน้ำหมึกได้อย่างดีเยี่ยม ป้องกันการหกเลอะออกนอกกล่อง หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

Description

แผ่นซับเป็นแบบใยสังเคราะห์คุณภาพสูง สามารถกักเก็บน้ำหมึกได้อย่างดีเยี่ยม ป้องกันการหกเลอะออกนอกกล่อง หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%