ลวดเย็บกระดาษRupo B8 กล่องเทา (หลังโค้ง)

60.00 ฿

ลวดเย็บขนาด 10.5 x 6 ซม หรือลวดเย็บเบอร์ 8 หลังโค้ง ลวดเย็บกระดาษ 80 แกรมได้หนา 30 แผ่น
หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%