น้ำยาลบคำผิด Pentel ZL72-W 4.2 มล.

ปากกาลบคำผิด(ลิควิด) ชนิดหัวเข็ม รูปแบบด้ามยาว ใช้งานได้ง่ายและสะดวก

สำหรับลบแก้ไขคำผิดจากหมึกทุกชนิด ขนาดหัวปากกา 1 มม. (Fine)

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

#ลบคำผิด #ลิควิด #pentel #เครื่องเขียน #อุปกรณ์สำนักงาน #ssp #เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์

Description

ปากกาลบคำผิด(ลิควิด) ชนิดหัวเข็ม รูปแบบด้ามยาว ใช้งานได้ง่ายและสะดวก

สำหรับลบแก้ไขคำผิดจากหมึกทุกชนิด ขนาดหัวปากกา 1 มม. (Fine)

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%

#ลบคำผิด #ลิควิด #pentel #เครื่องเขียน #อุปกรณ์สำนักงาน #ssp #เอสเอสพี ศรีสยามภัณฑ์