ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Samsung SL-M3310 / M3320 / M3370 / M3820 / M3870 / M4020 / M4070 / M4072 ( MLT-D-203L) เทียบเท่า

1,360.00 ฿

หมึกสีดำ ใช้กับพริ้นเตอร์ Samsung SL-M3310 / M3320 / M3370 / M3820 / M3870 / M4020 / M4070 / M4072