ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Samsung SL-M2020 / SL-M2022 / SL-M2070 / SL-M2070FW (MLT-D111S) เทียบเท่า

990.00 ฿

หมึกสีดำ ใช้กับพริ้นเตอร์ Samsung SL-M2020 / SL-M2022 / SL-M2070 / SL-M2070FW