ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML 3470ND/3471ND B (ML-D3470B) เทียบเท่า

980.00 ฿

หมึกสีดำ ใช้กับพริ้นเตอร์ Samsung ML 3470ND/3471ND