ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Samsung ML-3310ND / ML-3312DW / ML-3710ND / ML-3712ND / SCX-4833 / SCX-5637 / SCX-5737 (MLT-D205E) เทียบเท่า

1,560.00 ฿

หมึกสีดำ ใช้กับพริ้นเตอร์ Samsung ML-3310ND / ML-3312DW / ML-3710ND / ML-3712ND / SCX-4833 / SCX-5637 / SCX-5737