ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ Lexmark T642 (64017HR) เทียบเท่า

3,800.00 ฿

หมึกสีดำ ใช้กับพริ้นเตอร์ Lexmark T642 (64017HR)