ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP Pro400 (CF280X) เทียบเท่า

980.00 ฿

หมึกสีดำ  สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น M401d/M401dn

Description

หมึกสีดำ  สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น M401d/M401dn
พิมพ์เอกสารได้ 6,900 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%