Sale!

ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP P3005 (Q7551A) เทียบเท่า

1,180.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 3005/P3005n/P3005d/P3005dn/P3005x/M3027MFP/M3027x/M3027xMFP/M30300/M3035MFP/M3035xsMFP

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P3005/P3005n/P3005d/P3005dn/P3005x/M3027MFP/M3027x/M3027xMFP/M30300/M3035MFP/M3035xsMFP
พิมพ์เอกสารได้ 6,500 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%