ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP P1566, 1606 (CE278A) เทียบเท่า

690.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P1536/P1536dnf/P1560/P1566/1600/P1606/P1606dn/M1536MFP

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P1536/P1536dnf/P1560/P1566/1600/P1606/P1606dn/M1536MFP
พิมพ์เอกสารได้ 2,100 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%