ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP P1505 (CB436A) เทียบเท่า

690.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 1505/P1505n/M1120MFP/M1120nMFP/M1522n/M1522MFP/M1522nMFP/M1522nf/M1522nfMFP

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 1505/P1505n/M1120MFP/M1120nMFP/M1522n/M1522MFP/M1522nMFP/M1522nf/M1522nfMFP
พิมพ์เอกสารได้ 2,000 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%