ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP P1005/P1006 (CB435A) เทียบเท่า

690.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P1002/P1003/P1004/P1005/P1006/P1009

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P1002/P1003/P1004/P1005/P1006/P1009
พิมพ์เอกสารได้ 1,500 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%