ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP M602N (CE390X) เทียบเท่า

1,890.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น M601n/M601dn/M602n/M602dn/M602x/M603n/M603dn/M603xh/M4555h MFP/M4555f MFP/M4555fskm MFP

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น M601n/M601dn/M602n/M602dn/M602x/M603n/M603dn/M603xh/M4555h MFP/M4555f MFP/M4555fskm MFP
พิมพ์เอกสารได้ 24,000 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%