ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP M602N (CE390A) เทียบเท่า

1,580.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น M601dn/ M601n/ M602dn/ M602n/ M602x/ M603dn/ M603n/ M603xh/ M4555f/ M4555fskm/ M4555h

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น M601dn/ M601n/ M602dn/ M602n/ M602x/ M603dn/ M603n/ M603xh/ M4555f/ M4555fskm/ M4555h
พิมพ์เอกสารได้ 10,000 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค้าเพิ่ม 7%