ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP M28W (CF248A) เทียบเท่า

1,095.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น M15, M15w, M16, MFP M28a, MFP M28w, M29a, M29w, MFP M31

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น M15, M15w, M16, MFP M28a, MFP M28w, M29a, M29w, MFP M31
พิมพ์เอกสารได้ 1,000 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%