ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP M2727 (Q7553X) เทียบเท่า

980.00 ฿

หมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P2010/P2014/P2014n/P2015/P2015d/P2015n/P2015dn/P2015dnrf/P2015x/M2727MFP/M2727nf/M2727nfMFP/M2727nfsMFP

Description

หมึกสีดำสำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P2010/P2014/P2014n/P2015/P2015d/P2015n/P2015dn/P2015dnrf/P2015x/M2727MFP/M2727nf/M2727nfMFP/M2727nfsMFP
พิมพ์เอกสารได้ 7,000 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%