ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP M2727 (Q7553A) เทียบเท่า

810.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P2014/P2015 Printer series/M2727 MFP series

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P2014/P2015 Printer series/M2727 MFP series
พิมพ์เอกสารได้ 3,000 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%