ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 4250, 4250N (Q5942X) เทียบเท่า

1,790.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 4240/4240n/4250/4250n/4250tn/4250dtn/4350/4350n/4350dtn/4350tn/4350dtnsl

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 4240/4240n/4250/4250n/4250tn/4250dtn/4350/4350n/4350dtn/4350tn/4350dtnsl
พิมพ์เอกสารได้ 20,000 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%