ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 4050N (C4127X) เทียบเท่า

1,890.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น HP LaserJet 4000/4000n/4000se/4000t/4000tn/4050/4050 USBMac/4050n/4050dn/4050se/4050t/4050tn – Brother HL2460/HL2460n – Canon LBP1760/LBP1760e/LBP52x

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น HP LaserJet 4000/4000n/4000se/4000t/4000tn/4050/4050 USBMac/4050n/4050dn/4050se/4050t/4050tn – Brother HL2460/HL2460n – Canon LBP1760/LBP1760e/LBP52x
พิมพ์เอกสารได้ 10,000 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%