ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 4050N (C4127A) เทียบเท่า

1,580.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 4000/4000n/4000tn/4050/4050n/4050dn

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น 4000/4000n/4000tn/4050/4050n/4050dn
พิมพ์เอกสารได้ 6,000 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%