ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 4015N, P4015N (CC364X) เทียบเท่า

1,890.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P4014/P4014n/P4014dn /P4015/P4015n/P4015tn/4015dn /P4015x/P4515/P4515n/P4515tn/P4515x/P4515xm

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P4014/P4014n/P4014dn /P4015/P4015n/P4015tn/4015dn /P4015x/P4515/P4515n/P4515tn/P4515x/P4515xm
พิมพ์เอกสารได้ 24,000 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%