ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 2055, 2050 (CE505A) เทียบเท่า

890.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P2035/P2035n/P2050/P2055/P2055d/P2055dn/P2055x

Description

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P2035/P2035n/P2050/P2055/P2055d/P2055dn/P2055x
พิมพ์เอกสารได้ 2,300 แผ่น (ปริมาณการพิมพ์ 5% ต่อแผ่น กระดาษ A4)
คุณภาพเทียบเท่าสินค้าแท้ 100%

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%