ตลับหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 2055, 2050 (CE505X) เทียบเท่า

1,180.00 ฿

หมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP รุ่น P2035/P2035n/P2050/P2055/P2055d/P2055dn/P2055x